Ovaj kraj grada predstavlja gradsku sredinu u nastajanju, čiju buduću egzistenciju treba naslutiti, shvatiti i usmeriti.

Visinska regulacija je jako nemirna i veoma niska. Novi objekti trebalo bi da regulišu, i balansiraju fizičku strukturu, dakle, uspostavljaju novi poredak svojim prisustvom. Za takvu ulogu bitno je da volumen objekta bude smiren i relativno jednostavan.

Sa druge strane, uprkos pravilnosti i mirnoći treba pronaći ubedljiv ukupni izraz - markantnu figuraciju koju je lako prepoznati i prihvatiti kao nov gradski prizor.

Objekat u celini karakteriše centralni atrijum koji svojim oblikom i ukupnom atmosferom treba da donese novi nivo doživljavanja svakodnevice, zahvaljujući svetlosnim prodorima i jakim vezama sa spoljnim prostorom.

Radi se o pokušaju da nivo korišćenja i vizuelnih kvaliteta bitno unapredi ovaj deo grada, uprkos svim ograničenjima, čineći korak ka image - u koji ovom prostoru trenutno nedostaje.

koautor - Aleksandar Tomić


 
© 2024 agm.