Benzinska stanica za promet tečnog goriva, kao i tečnog naftnog gasa sastoji se od dva ostrva sa točećim mestima, četiri ukopana rezervoara sa dvostrukim plaštom od 50m3 i jednog podzemnog rezervoara za TNG od 30m3, nadstrešnice, prodajnog objekta , saobraćajnih površina i 16 parking mesta za putnička vozila, 2 parking mesta za teretna vozila.

Lokacija je u ulici Vladike Nikolaja u Valjevu.  
Gradjevinska površina parcele je 3838.02m2.  Pristupna strana prodajnog objekta i nadstrešnice je iz pravca istoka i jugoistoka.

Objekat i nadstrešnica su medjusobno ortogonalni.

foto arhiv AGM

 
© 2024 agm.