Proizvodni objekat kompanije GEZE d.o.o. lociranje u industrijskoj zoni grada Zrenjanina.

Lokacija je lako dostupna iz svih pravaca preko spoljašnjeg saobraćajnog prstena, tj. magistralnog puta Elemir - Zrenjanin. Prva faza je manja po obimu radova i zahvata površinu od oko 7650m2 u prizemlju i oko 610m2 na mezaninu.

Najveći deo površine u prizemlju namenjen je proizvodnim aktivnostima, dok je deo pod mezaninom, kao i sam mezanin, u funkciji administrativnog i zaposlenog osoblja, kao i komunikacije sa posetiocima i poslovnim partnerima.


Druga faza predviđa proširenje proizvodnih kapaciteta podubini parcele, za novih 17350m2 u prizemlju.

foto arhiv AGM
koautori -
Marjan Đulinac i Aleksandar Tomić


 
© 2024 agm.