Stambeno-poslovni kompleks zauzima cca 25 hektara slobodnog prostora na prilazu gradu Baru, uz samu morsku obalu na deonici Jadranskog puta. Postojeći potok i maslinjak su iskorišteni za formiranje prostornih, asocijativnih stambenih ambijenata, vezanih za istorijsko nasledje. Objekti takodje poseduju, tradicionalnu, prostornu strukturu, koja se oslanja na principe prisutne u arhitekturi Mediterana. Grupacije objekata formiraju podceline, sve do primarnih susedstava, pri čemu svako od njih poseduje kako osobeni karakter, tako i prostorno-oblikovnu vezu sa višim nivoima organizovanja. Princip ”polja” se ovde ogleda u smeni parkovskih, slobodnih i izgradjenih površina koje, unutar jedinstvene kompozicije, formiraju nove urbane ambijente i njihovo ritmično smenjivanje . Ukupna površina prve faze kompleksa je 22500 m2.

koautori - Marjan Đulinac, Aleksandar Tomić

 
© 2024 agm.