Osnovni kvalitet ovog projekta je jednostavna, primarna geometrija koja generiše prepoznatljive oblike, ali sa izmenjenim značenjem. Jednostavni potezi govore o eleganciji i rafinmanu ekskluzivnog stanovanja. Fleksibilne i oslobođene veze horizontalnih i vetrikalnih elemenata strukture omogućavaju zahvatanje spoljneg prostora i njegovo uključivanje u enterijer.
lokacija 1.
Tri postojeće katastarske parcele preparcelisane su na šest približno jednakih delova radi formiranja niza od šest  istovetnih porodičnih kuća u nizu.
lokacija 2.
Pet postojećih katastarskih parcela preparcelisane su radi formiranja četiri približno jednake parcele za četiri istovetna višeporodična objekta.

koautori - Marjan Đulinac, Aleksandar Tomić

 
© 2024 agm.