Blok je podeljen u zone prema prirodi, hijerarhiji i odnosu različitih prostornih sadržaja. Prihvatajući otvoreni blokovski sistem Novog Beograda kao važan deo urbanog nasleđa, nova shema nastavlja tradiciju koristeći postulate moderne, dajući postojećoj zgradi Fakulteta Dramskih Umetnosti poseban značaj.

Centar za Pomociju Nauke predstavlja sučelje javnih i prostornih sadržaja. Forma zgrade nameće asocijacije savremene nauke i tehnologije. Osnovni element zgrade je krovni omotač, koji, dominantan u arhitektonskom sklopu, definiše unutrašnji prostor i ističe njegov odnos sa spoljašnjim. Istovremeno, struktura krova sa dva bočna jezgra, ostaje jedina noseća konstrukcija, premošćavajući dužinu zgrade od 112 m u jednom rasponu.

Elementi prostorne strukture zgrade uspostavljaju lanac sekvenci, kontinualni tok koji posetiocu daje niz ambijentalnih impresija, koje se menjaju. Unutrašnji prostor, rezervisan kao deo javnog domena je fleksibilan, bez fiksnih particija, otvoren za različite sheme organizacije i prostornog uređenja. Pristup je organizovan preko glavnog stepeništa koje, zajedno s tremom, formira kontinuirani nastavak parka.

koautor - Aleksandar Tomić

 
© 2024 agm.