PRVO MESTO NA LISTI DESET NAJBOLJIH 2009

NIN – br. 3080 - 7. januar 2010

 


U godini velike ekonomske krize dogodio se paradoks da se u našoj zemlji pojavi niz, i veličinom i kvalitetom značajnih arhitektonskih ostvarenja. Reč je, međutim, o paradoksu samo na prvi pogled, jer su ovi objekti rezultat zamašnog investicionog talasa koji je zahvatio naše građevinarstvo u nekoliko prethodnih godina. Kriza je, nažalost, imala akutan efekat na zaustavljanje rada na brojnim građevinama, pa hajde da se nadamo da će naredne godine obeležiti reaktiviranje napuštenih i otvaranje novih gradilišta

U obilju atraktivnih sportskih arena sagrađenih širom sveta i obilato praćenih medijskom pažnjom teško je naći rešenje koje će se, uz namensku efikasnost, odlikovati i originalnim oblikovanim izrazom. Autorima nove zrenjaninske hale to je u dobroj meri pošlo za rukom. U njihovoj namenski delotvornoj areni za 2600 do 2800 gledalaca uspešno su se spojila dva projektantska pristupa – minimalizam u spoljnom modelovanju i, uslovno rečeno, maksimalizam u unutrašnjoj strukturi. Prozirni stakleni fasadni omotač dao je jednostavnom velikom kubusu vizuelno lakoću omogućivši da se spolja sagleda dinamični splet unutrašnjeg sadržaja, a da se pogledom iznutra enterijer prostre na široko okružje...

 

Milorad H. Jevtić

NIN – br. 3080 - 7. januar 2010.

video o hali sportova


 

 

 
© 2019 agm.