Privredno-poslovne objekat, “UM-ING“,  nalazi se u industrijskoj zoni Zrenjanina na parceli površine 8000m2. Projekat predvidja faznu gradnju kompleksa. Oblik parcele inicirao je linearnu, "člankovitu kompoziciju" od tri hale, sa odgovarajućim sponama izmedju njih. Spone izmedju hala služe za prijem-isporuku robe, povučene su od glavnog fasadnog fronta i u okviru njih su smeštena rolo vrata većih dimenzija. Ispred tih vrata su lake čelične nadstrešnice sa pokrivačem od leksana. U okviru prvog segmenta, ka pristupnom putu smešten je poslovni deo objekta. faza 01 : -bruto razvijena površina prizemlja   -  2887.59m2
-bruto razvijena površina mezanina  - 259.20m2
-bruto razvijena gradjevinska površina  objekta  -  3146.79m2 -pokrivena površina ispod nadstrešnice za istovar-utovar  -  28.00m2

foto arhiv AGM

koautori - Marjan Đulinac i Aleksandar Tomić

 
© 2024 agm.