Privredni objekat-brodogradilište, nalazi se na levoj obali kanala Begej od stacionaže km 8+730 do km 8+930 i uz magistralni put M24 Zrenjanin – Beograd sa desne strane puta od pravca Zrenjanina ka Beogradu. Ukupna površina kompleksa iznosi 1,7623ha (deo navoza i pristan) + 3,6984ha (deo navoza, proizvodna hala, prostor za odlaganje čeličnih limova, magacin kantina, garderobe, upravna zgrada). Drumski pristup kompleksu je sa magistralnog puta i lako je dostupan iz oba pravca. U nastavku glavnog drumskog ulaska formira se glavna saobraćajnica koja prema funkcionalnim zahtevima jasno deli kompleks na dve celine: -sa desne strane od ulaza gledano ka kompleksu se nalaze proizvodna hala za izgradnju sekcija broda sa delovima priprema (niže spratne visine) i magacinom koja je locirana dužom stranom paralelno sa magistralnim putem. Ka kanalu Begej postavlja se mehanizovani navoz koji ima četiri ležaja za izgradnju i porinuće brodova u kanal Begej. -sa leve strane saobraćajnice uz ulaz je postavljena upravna zgrada takodje dužom stranom paralelna sa magistralnim putem sa svojim parkingom za zaposlene u upravi i goste kompleksa. Zelenim pojasem je odvojena od magacinskog prostora (skladištenje robe u paletama dopremljene rečnim putem) kao i kantine, garderoba, kotlarnice
foto arhiv AGM
koautori -
Marjan Đulinac i Aleksandar Tomić
 
© 2024 agm.