Uprkos svedenosti i jednostavnosti, novi objekti bi trebalo da bitno unaprede kontekst, zahvaljujući svojoj zanimljivoj i pomalo neočekivanoj konfiguraciji.
S obzirom  veoma eksponiranu poziciju novih objekata, koncepcija novoizgrađene strukture bavi se temom forme koja se podjednako dobro sagledava sa svih strana, uključujući pogled ogozgo, odnosno iz udaljenih tačaka sagledavanja. Uz neizbežnu proporcijsku elaboraciju, ovakva zahtevna izloženost unosi određeni stepen skulpturalnosti u arhitekturu primarnih volumena. Može se reći da je problem dosta složen, uzimajući u obzir namenu i karakter.
Sa druge strane, u načelu i na prvom mestu stoji ekonomski aspekt. Osim upotrebe samo jednog tipskog fasadnog otvora - francuski balkon, prozor, vrata, kao i mogućnosti oblaganja uobičajenim i jevtinim materijalima, elemente ekonomskog imperativa nalazimo i u samoj suštini - funkcionalnom skopu. On predstavlja kombinaciju otvorenog i zatvorenog galerijskog tipa.
Takođe, prednost ove dispozicije je u činjenici da su stambene jedinice kompatibilne u različitim veličinama, a samim tim lako promenljive, kako u pogledu ukrupnjavanja - usitnjavanja, tako i u prilagođavanju potrebama porodice u okviru istog gabarita.
koautori - Marjan Đulinac, Aleksandar Tomić

 

 
© 2024 agm.