Morfologija terena, zahtevani sadržaj i veličina raspoložive parcele, uslovili su distribuciju i dispoziciju sadržaja u tri režnja, povezana transparentnim sponama. Glavna tačka i orijentir novog sklopa postaje pristupni trg - pjaceta na kontaktnoj zoni sa postojećim centrom čime Kraljev Trg dobija svoj pandan, nagoveštavajući stvaranje niza prostornih težišta na liniji od Palisada do šireg zahvata Obudovice.

Sklop tržnog centra dopunjen prostorom medijateke svojom pozicijom uslovljava gravitiranje ka ključnim tačkama sklopa, dinamizirajući aktivnosti korisnika i atmosferu mesta. Tradicija srpske kafane kao mesta socijalizacije je evocirana grupisanjem ugostiteljskih sadržaja u okviru tržnice. Poseban motiv u ulaznoj zoni predstavlja vatrište, hologramska projekcija, koja karakter prostora dopunjuje poželjnim oblikom atmosfere gostoprimstva i topline. Otvoreno klizalište unapređuje prostornu ponudu novog centra, služeći za rekreaciju zimi, a kao likovni motiv - gorske oči, u toku letnjih meseci.

Ukrštanje postulata tradicije i modernističkog imperativa inovacije ovde daje specifičan rezultat; upotrebljen oblikovni jezik kombinuje motive regionalnog nasleđa sa funkcionalističkim likovnim motivima,  uključujući aktuelne teme energetske efikasnosti. Tema krova, ovde postaje dominanta arhitektonske kompozicije, uspostavljajući se kao stožer vizuelnog izraza i funkcionišući kao svojevrsna metafora pokrenutosti tla planinskog kraja.

koautor - Aleksandar Tomić


 
© 2024 agm.